ZAREGISTRUJTE SA PRE PRÁCU V ZAHRANIČÍ

Pre registráciu vyžadujeme okrem vyplnenia registrácie aj vyplnenie formuláru – životopisu v Nemčine a vo formáte word, ktorý si môžete stiahnuť TU. Vyplnený životopis následne priložte k registrácii.

Položky označené (Povinný údaj) musia byť vyplnené, inak Vaša registrácia nebude akceptovaná. V prípade akýchkoľvek nejasností, prosím volajte na tel. číslo: 0948 088 812.
Postup ako vyplniť registráciuPovinný údaj

OSOBNÉ ÚDAJE

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj

Trvalý pobyt

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj

Doručovacia adresa
(vyplňte iba ak je odlišná ako trvalý pobyt):

Povinný údaj

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ VZDELANIE

Povinný údaj

INÉ ZNALOSTI (KURZY, CERTIFIKÁTY - KTO A KEDY HO VYSTAVIL)

DOTERAJŠIE PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

(Keď ste čerstvý absolvent, alebo ste ešte nemali zamestnávateľa napíšte len ABSOLVENT)

Povinný údaj

ZNALOSŤ CUDZÍCH JAZYKOV

Nemecký jazyk Povinný údaj
veľmi dobrá (slovom aj písmom) dobre (komunikatívna) čiastočne neovládam
Taliansky jazykPovinný údaj
veľmi dobrá (slovom aj písmom) dobre (komunikatívna) čiastočne neovládam
Anglický jazyk veľmi dobrá (slovom aj písmom) dobre (komunikatívna) čiastočne neovládam
Španielsky jazyk veľmi dobrá (slovom aj písmom) dobre (komunikatívna) čiastočne neovládam
Francúzsky jazyk veľmi dobrá (slovom aj písmom) dobre (komunikatívna) čiastočne neovládam
Ruský jazyk veľmi dobrá (slovom aj písmom) dobre (komunikatívna) čiastočne neovládam
veľmi dobrá (slovom aj písmom) dobre (komunikatívna) čiastočne neovládam
veľmi dobrá (slovom aj písmom) dobre (komunikatívna) čiastočne neovládam
veľmi dobrá (slovom aj písmom) dobre (komunikatívna) čiastočne neovládam

VODIČSKÉ OPRÁVNENIE SKUPINY

A     A/50     B     C     D     E     T    

MÁM ZÁUJEM O POZÍCIU (VYBERTE SI ASPOŇ JEDNU POZÍCIU):

ČAŠNÍK(ČKA), BARMAN(KA)
KUCHÁR(KA)
CHYŽNÁ
POMOCNÁ SILA DO KUCHYNE
RECEPČNÝ(Á)
MASER(KA)
KOZMETIČKA
OPATROVATEĽ(KA)
OŠETROVATEĽ(KA)
ZDRAVOTNÁ SESTRA
LEKÁR
AU-PAIR
POMOCNÍK(ČKA) V DOMÁCNOSTI
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
ZVÁRAČ
MONTÉR
MURÁR
TESÁR
POMOCNÝ ROBOTNÍK
SEZÓNNY PRACOVNÍK
PRÁCA V TOVÁRNI
INÉ:

MÁM ZÁUJEM PRACOVAŤ V KRAJINE

NEMECKO    RAKÚSKO    TALIANSKO    ŠVAJČIARSKO    INEJ

ZDRAVOTNÝ STAV
(V PRÍPADE ŤAŽKÉHO ZRANENIA/HENDIKEPU POPÍSAŤ ANAMNÉZU A UVIESŤ MOMENTÁLNY ZDRAVOTNÝ STAV)

PRACOVNÉ OBDOBIE

Možný termín nástupu: Pracovný pomer môže trvať do:

POZNÁMKA

Uchádzač je oboznámený a dáva súhlas, že jeho osobné údaje budú použité za účelom nájdenia a sprostredkovania nového zamestnania. Tento súhlas môže uchádzač kedykoľvek vypovedať bez akýchkoľvek sankcií a v tom prípade budú jeho osobné údaje z databázy agentúry odstránené. Agentúra garantuje spracovanie vašich osobných údajov v zmysle § 7 ods. 1 a 2 a ods. 11 a § zákona 23 č.428/2002 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov výhradne za účelom sprostredkovania zamestnania.

V prípade nejasností nás prosím kontaktuje.
Postup ako vyplniť registráciu


Súhlasím so spracovaním osobných údajov


* Týmto prehlasujem že vyplnené a odoslané údaje sú pravdivé a pokiaľ mi bude agentúrou zabezpečená pracovná pozícia, ktorú nebudem môcť vykonávať, na základe zle uvedených informácií, súhlasím s tým, že si na vlastné náklady zabezpečím cestu domov a budem znášať následky a náklady s tým spojené. Vyplnením a odoslaním registrácie, ako aj poskytnutím všetkých podkladov, vrátane fotografií, prac. referencií a ostatných dokumentov, vyslovuje uchádzač o prácu svoj dobrovoľný súhlas spoločnosti Agentúra TITTL s.r.o. k spracovaniu týchto údajov a k zaevidovaniu do databázového systému spoločnosti za účelom sprostredkovania práce, v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Vyplnením registrácie bude uchádzač o prácu zaregistrovaný v našej agentúre po dobu 2 rokov. Registrácia môže byť zrušená skôr, ak o zrušenie registrácie uchádzač o prácu písomne požiada, alebo keď uchádzač o prácu poruší zmluvné podmienky spolupráce. Uchádzač o prácu súhlasí s obchodnými podmienkami spolupráce agentúry. Uchádzač o prácu súhlasí s tým, že agentúra spracuje údaje uchádzača do požadovanej formy a podoby pre zamestnávateľa. Uchádzač o prácu súhlasí, aby za účelom sprostredkovania zamestnania poskytla agentúra jeho osobné údaje tretím osobám (prijímateľom údajov), zástupcom potenciálneho zamestnávateľa, partnerským agentúram alebo priamo zamestnávateľom na Slovensku a v zahraničí.