Prečo si vybrať práve Agentúru TITTL s.r.o.?

  • preto že sme viackrát kandidátmi ocenená agentúra
  • pre pár ľahko overiteľných faktov a stovky spokojných uchádzačov
  • preto, že sme jednotka na Slovensku v sektore gastronómie do nemecky hovoriacich krajín
  • nehradíte žiadne poplatky pred nástupom do zamestnania a  postupujeme výhradne v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky
  • individuálny prístup ku každému uchádzačovi 
  • garantujeme spracovanie a nakladanie s  vašimi  osobnými  údajmi  v zmysle zákona č.  122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov údajov v znení neskorších predpisov, výhradne za účelom sprostredkovania zamestnania, ktoré môžete kedykoľvek písomne vypovedať *
  • aktívny prístup v konaní, bez zložitých prijímacích procesov
  • spoľahlivého sprievodcu na ceste profesijným rastom
  • vernostný program (bezkonkurenčné zľavy na naše služby už od druhého umiestnenia)

* Týmto prehlasujem že vyplnené  a odoslané údaje sú pravdivé a pokiaľ mi bude agentúrou zabezpečená pracovná pozícia, ktorú nebudem môcť vykonávať, na základe zle uvedených informácií, súhlasím s tým, že si na vlastné náklady zabezpečím cestu domov a budem znášať následky a náklady s tým spojené.

Vyplnením  a odoslaním registrácie, ako aj poskytnutím všetkých podkladov, vrátane fotografií, prac. referencií a ostatných dokumentov, vyslovuje uchádzač o prácu svoj  dobrovoľný súhlas spoločnosti Agentúra TITTL s.r.o. k spracovaniu týchto údajov a k zaevidovaniu do databázového systému spoločnosti za účelom sprostredkovania práce, v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Vyplnením registrácie bude uchádzač o prácu zaregistrovaný v našej agentúre po dobu 2 rokov. Registrácia môže byť zrušená skôr, ak o zrušenie registrácie uchádzač o prácu písomne požiada, alebo keď uchádzač o prácu poruší zmluvné podmienky spolupráce. Uchádzač o prácu súhlasí s obchodnými podmienkami spolupráce agentúry. Uchádzač o prácu súhlasí s tým, že agentúra spracuje údaje uchádzača do požadovanej formy a podoby pre zamestnávateľa. Uchádzač o prácu súhlasí, aby za účelom sprostredkovania zamestnania poskytla agentúra jeho osobné údaje tretím osobám (prijímateľom údajov), zástupcom potenciálneho zamestnávateľa, partnerským agentúram alebo priamo zamestnávateľom na Slovensku a v zahraničí.